மாகாண சுதேச வைத்தியத்துறைத் திணைக்களம்

IM_banner-g

ஆணையாளர்

வைத்தியக் கலாநிதி (திருமதி.)
க. ஜெபநாமகனேசன்

ஆணையாளர்

தொ. பே: 021 222 0821
கைபேசி: 0773144873
தொ. நகல்:0212220822
மின்னஞ்சல்: ayurvedanp@yahoo.com

பணிக் கூற்று:

உடல், உள, ஆன்மீக, சமூக, பொருளாதார ரீதியான ஆரோக்கியமான மனித வளத்தினை வடக்கு மாகாணத்தில் உருவாக்க பங்களிப்புச் செய்யும் பாரம்பரிய மருத்துவ முறைமை.

செயற்பாடுகள் 
  • ஆயுள்வேத வைத்தியசாலை ஊடாக நோயாளர் கவனிப்பு சேவைகளை வழங்குதல்.
  • சுதேச மருத்துவத்திற்கான துணைச் சேவைகள் வழங்கல் – மூலிகைத் தோட்டங்கள், மருந்து உற்பத்திப் பிரிவுகள், விநியோக நிலையங்கள்.
  • பொது சுகாதார ஆயுள்வேத வைத்தியர் சேவை மூலமாக கிராம, பாடசாலை மட்டத்தில் நோய்த் தடுப்பு சேவைகளை வழங்குதல்.
  • தற்போதைய சுதேச மருத்தவ நிலை தொடர்பான அறிவை பயிற்சித் திட்டங்கள் மூலம் அரச மற்றும் பாரம்பரிய ஆயுள்வேத மருத்துவ உத்தியோகத்தர்களுக்கு வழங்குதல்.
  • சுதேச மருத்துவம் சார் கையேடுகள், ஓலைச் சுவடிகள், பாரம்பரிய நூல்கள் அழிவடைதலை மீள்பதிப்பு செய்வதன் மூலம் பாதுகாத்தல்.
    வினைத்திறனான பாரம்பரிய மருந்து உற்பத்தி முறைகளை சேகரித்தலும் ஆய்வு செய்தலும்.
  • சுதேச மருத்துவம் சார் தனியார் வைத்தியசாலைகள், மருந்து உற்பத்தி நிலையங்கள், விற்பனை நிலையங்களை ஒழுங்கமைத்தல்.
தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் விலாசம் :  இல. 611, ஆஸ்பத்திரி வீதி, யாழ்ப்பாணம்..

பொது தொ.பே இல: 021 2220822

தொ.நகல்.. : 021220822

மின்னஞ்சல் ayurvedanp@yahoo.com

 பதவி  பெயர்  தொலைபேசி இலமின்னஞ்சல்
மாகாண ஆணையாளர்வைத்தியக் கலாநிதி (திருமதி.) கனகேஸ்வரி ஜெபநாமகனேசன்அலு. தொலை: 021 222 0821
கைபேசி: 0773144873
தொ.நகல்.: 0212220818
ayurvedanp@yahoo.com
பிரதி மாகாண ஆணையாளர்வைத்தியக் கலாநிதி (திரு.) தம்பிராசா சத்தியசீலன்அலு. தொலை:
கைபேசி: 0773707534
தொ.நகல்.:
ayurvedanp@yahoo.com
மேற்பார்வை சமூக மருத்துவ உத்தியோகத்தர்வைத்தியக் கலாநிதி (திருமதி.)  பவளராணி செல்வராசாஅலு. தொலை: 0212222078
கைபேசி: 0779194548
தொ.நகல்.:
ayurvedanp@yahoo.com
மருத்துவ அதிகாரி –
திட்டமிடல்
வைத்தியக்கலாநிதி (திருமதி.) S.M.G. றோசானிஅலு. தொலை: 021 222 0825
கைபேசி:0770564040
தொ.நகல்.:
ayurvedanp@yahoo.com
இணைப்பாளர் -யாழ்ப்பாணம்வைத்தியக் கலாநிதி (திரு.) கே. நடேசராஜன்அலு. தொலை: 0213211812
கைபேசி: 0777144323
தொ.நகல்.:
ayurvedicrdhsja@yahoo.com
இணைப்பாளர் – கிளிநொச்சிவைத்தியக் கலாநிதி (திரு.) வி. சிவநேசன்அலு. தொலை:
கைபேசி: 0770868639
தொ.நகல்.:
kocdsh@gmail.com
இணைப்பாளர் – வவுனியாவைத்தியக் கலாநிதி (திருமதி.) P. சரஸ்வதிஅலு. தொலை:
கைபேசி: 0773707534
psaraswa1976@gmail.com
இணைப்பாளர் – மன்னார் (பதில்)வைத்தியக் கலாநிதி (திரு.) ஆர்.மணிவர்னன்அலு. தொலை:
கைபேசி: 0775561234
infovisicare@gmail.com
இணைப்பாளர் – முல்லைதீவுவைத்தியக் கலாநிதி (திரு.) பு. ஸ்ரீகனேசன்அலு. தொலை:0212290095
கைபேசி: 0774242105
sriganeshan67@gmail.com
கணக்காளர்திருமதி. சி. கவிதாஅலு. தொலை:0212220824
கைபேசி:0779454424
accontantpdim@gmail.com
நிர்வாக உத்தியேகத்தர்திருமதி. டொறத்தி சந்திரசேகர்அலு. தொலை:0212220823
கைபேசி:0778088611
ayurvedanp@yahoo.com

காணொளி