மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம்

healthdept

பணிப்பாளர்

வைத்திய கலாநிதி டிலிப் எச் லியனகே
பணிப்பாளர்

பொது தொ.பே : 021 222 0811
கைத் தொ.பே: 0777842861
தொ.நகல் : 0212220818
மின்னஞ்சல்: dilipliyana@gmail.com

பணி நோக்கு:

பொதுமக்களுடைய தேவையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் நியாயமானதும் நல்லவிதமான முறையில் குணப்படுத்தும்;, தடுக்கும், மேம்படுத்தும் மற்றும் புனர்வாழ்வு அளிக்கும் சுகாதார பராமரிப்புச் சேவைகளை உயர்தரத்தில் வழங்குவதன் மூலம் தேசிய சுகாதார இலக்குகளை அடைவதற்கு பங்களிப்புச் செய்தல்.

நோக்கங்கள்:
 • மாகாண,  மாவட்ட மட்டங்களில் சுகாதார பராமரிப்பு மற்றும் தகவல் முறைமைகளை ஸ்தாபித்தலும் அபிவிருத்தி செய்தலும்.
 • மாகாணத்தில் பூரணத்தவமானதும் உயர்தரமானதுமான சுகாதார சேவையை வழங்குதலை உறுதி செய்தல்.
 • சுகாதார வசதிகளை முன்னுரிமை அடிப்படையில் புனர்நிர்மாணம்இ புனருத்தாரணம் செய்தல்.
 • மாகாண மட்டத்தில் சுகாதார சேவையினை நலிவடைந்த மக்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடியதாக செய்தல்.
 • நீண்ட காலம் நிலைத்து நிற்கக்கூடியதான கருத்திட்டங்களையும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும் திட்டமிடல்.
 • உயர் உற்பத்தித்திக்கான சிறந்த நிதி முகாமையினையும்; உறுதி செய்தல்.
 • மாகாணத்தில் சுகாதார ஊழியர்களின் தலைமைத்துவத்தை முன்னேற்றல்.
 • சுகாதார துறையின் இலக்கினை தேசியஇ மாகாண மட்டங்களில் அடைவதற்கு எல்லா பங்காளிகளுடனும் ஒத்துழைத்தலும் உதவி செய்தலும்.
பணிக்கடமை.
 • வைத்தியசாலைகள் நிர்மாணம், புனர்நிர்மாணம், தரமுயர்த்துதல், மற்றும் அவற்றிற்கான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல் பற்றிய தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளல்.
 • மாகாண மட்டத்தில் வருமுன் காத்தல் (Prevention) அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவதுடன் மேற்பார்வை செய்தல்.
 • ஒவ்வொரு வருடமும் வடமாகாணத்திலுள்ள சுகாதார சேவைகள் திணைக்களங்களிற்கான நிதி ஒதுக்கீட்டினை தேவையின் அடிப்படையில் பிராந்திய மட்டங்களுக்கு பகிர்ந்தளித்தல்.
 • வடமாகாண மக்களிற்கு வழங்கப்படும் சுகாதார சேவைகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு தேவையான மேலதிக நிதியினை அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களின் அனுசரணையுடன் பெற்றுக்கொடுப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுத்தல்.
 • பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பணிமனைகள் ஊடாக வலுவிழந்தோர் மற்றும் இடம்பெயர்ந்தோருக்கான அடிப்படை சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படுவதை உறுதிசெய்தல்.
 • மாகாணத்தில் திடீர்ரென ஏற்படும் நோய்த்தொற்றுக்களிற்கான தடுப்பு முறைகள் மேற்கொள்வதற்கான ஆலோசனைகள் வழங்குதல்.
 • வடமாகாண மக்களிற்கான சுகாதார சேவைகள் வழங்கலின் தரத்தினை மேம்படுத்தலும் உறுதி செய்தலும்.
 • சுகாதார துறை ஊழியர்களின் தரத்தை மேம்படுத்துவதுடன் வினைத்திறமையான முறையில் சேவை புரிவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தல்.
 • சுகாதார திணைக்களங்களிலும் வைத்தியசாலைகளிலும் நிலவும் வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு வேண்டிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளல்

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் விலாசம்  : சுகாதாரக் கிராமம், பண்ணை, யாழ்ப்பாணம்.
பொது தொ.பே இல : 021- 2220819
தொ.நகல் . : 021- 2220818
மின்னஞ்சல் :  pdhsnp@gmail.com

பதவி பெயர் தொ.பே இலமின்னஞ்சல்
மாகாணப் பணிப்பாளர்வைத்திய கலாநிதி டிலிப் எச் லியனகேஅலு. தொ.பே: 021 2220811
கைபேசி: 0777842861
தொ.நகல்: 0212220818

dilipliyana@gmail.com

பிரதி மாகாணப் பணிப்பாளர்வைத்திய கலாநிதி. கு. நந்தகுமரன்அலு. தொ.பே: 021220813
கைபேசி: 0777579321
nanthakumarankanagarajah@gmail.com
சமுதாய மருத்துவ நிபுணர் அலு. தொ.பே: 0212217982
கைபேசி:
 
மாகாண தொற்று நோயியல் நிபுணர்வைத்திய கலாநிதி. சி. சிவகணேஸ்அலு. தொ.பே:
கைபேசி:0719785429
sgh1210@yahoo.com
வைத்திய கலாநிதி – திட்டமிடல்வைத்திய கலாநிதி. சி. குமரவேள்அலு. தொ.பே:
கைபேசி:0776508517
dushyverl@gmail.com
பிரதம கணக்காளர்திருமதி. கு. நிரஞ்சன்அலு. தொ.பே: 0212220812
கைபேசி:0761448306
capdhsnp@gmail.com
பிரதி மாகாணப் பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)திரு.கொன்ஸ்ரன்ரைன் ஜக்சீல்அலு. தொ.பே: 0212220816
கைபேசி: 0759034444
தொ.நகல்:
jacksnpc@gmail.com
கணக்காளர்திருமதி.V.சங்கீதாஅலு. தொ.பே:0212220839
கைபேசி: 0774793358
pdhsnpacct@gmail.com
இயந்திரப் பொறியியலாளர்எந்திரி.ஆ. அபிராஜ்அலு. தொ.பே: 021220805
கைபேசி: 0774369236
Me.pdhsnp@gmail.com
குடிசார் பொறியியலாளர்எந்திரி. ப. சாயிநேசன்அலு. தொ.பே: 0212216397
கைபேசி: 0777243878
Ce.pdhsnp@gmail.com
குடிசார் பொறியியலாளர்ஏந்திரி. சி. சுலக் ஷனாஅலு. தொ.பே: 0212220838
கைபேசி:0772442686
Sulakshasr.24@gmail.com
மின்பொறியியலாளர்எந்திரி.S.வர்மிலாஅலு. தொ.பே: 0212220819
கைபேசி: 0774549626
Me.pdhsnp@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திருமதி.சி.கிருபாகரன்அலு. தொ.பே:0212220814
கைபேசி: 0770308421
pdhsnp@gmail.com
திட்டமிடல் நிகழ்ச்சித்திட்ட உத்தியோகத்தர்செல்வி .ஏ .ஜெயரஞ்சினிஅலு. தொ.பே:0212220815
கைபேசி:0718242307
healthplanningnp@gmail.com

LATEST NEWS & EVENTS