மகளிர் விவகாரம், புனர்வாழ்வளித்தல், சமூக சேவைகள், கூட்டுறவு, உணவு வழங்கலும் விநியோகமும் மற்றும் தொழிற்துறையும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடும் மற்றும் வர்த்தக வாணிப அமைச்சு

wa_banner

செயலாளர்

திருமதி . ரூபினி வரதலிங்கம்

செயலாளர்

தொ.பே.: +94-21-222 0880
தொ.நகல்: +94-21-222 0882
கைத்தொ.பே.: 071-8744288
மின்னஞ்சல்:

தொலைநோக்கு:

பெண்களுக்கான உரிமை மற்றும் நிலையான சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தியை வட மாகாணத்தில் உறுதிப்படுத்தல்.

பணிக்கூற்று:

பங்குதாரர்களின் பெறுமதியான பங்குபற்றல் மற்றும் தந்துரோபாய ஒருங்கிணைப்பினூடாக சமூக பொருளாதார நிலைமைகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நல்லாட்சியை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான கொள்கைகளை உருவாக்கி பெண்களின் உரிமைகளை வட மாகாணத்தில் உறுதிப்படுத்தல்.

பிரதான தொழிற்பாடுகள்:

  • பெண்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை முன்னேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளல்.
  • பெண்களின் பங்குபற்றல் மற்றும் தலைமைதாங்குவதற்கான தந்திரோபாய வழிமுறைகளை கையாண்டு ஊக்குவித்தல்.
  • விசேடமாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் வறுமை, வாழ்கைத் தரத்தினை உயர்துவதனூடாக பால் சமநிலையினையும் சமதுவத்தினையும் ஏற்படுத்துதல்.
  • பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களுக்கான திட்டங்களை இனங்கண்டு அமுல்படுத்தல்.
  • விசேட தேவையுடைய பெண்களின் உரிமையினை அரசியல், கலாச்சார வழிகளில் சர்வதேச தரத்திற்க உயர்த்தக்கூடிய திட்டங்களையும் சந்தர்ப்பங்களையும் வழங்கல்.
  • மாகாண மட்ட உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்ககூடிய வகையில் பெண்களை நோக்கிய முதலீட்டுத்திட்டங்களை உருவாக்கல்.
  • பெண்களுக்கான பாதுகாப்பினையும் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய சட்ட வரையறைகள், கொள்கை உருவாக்கத்தினை ஏற்படுத்துதல்.
  • பாதிக்கப்பட்ட மாகாண மக்களின் நலன்களை மேம்படுத்துவதன் ஊடாக அவர்களை சாதாரண சமூக வாழ்க்கைக்கு இணைத்தல்.
  • பெண்களுக்கான சமூக மற்றும் பால்நிலை பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்தல்.

தொடர்புகளுக்கு

தபால் முகவரி : இல 04, புறூடி ஒழுங்கை, கண்டி வீதி [ஏ9], அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்.

பொதுத் தொலைபேசி: 021222 0882

தொலை நகல் : 021222 0882

மின்னஞ்சல்:

பதவிபெயர்தொ.பே. இலக்கம்மின்னஞ்சல்
செயலாளர்

திருமதி . ரூபினி வரதலிங்கம்

நேரடி: 021-2220880
தொ.நகல்: 021-2220882
 
உதவிச் செயலாளர்திருமதி.என்.லாகினிநேரடி: 021-2220883
தொ.நகல்: 021-2220882
 
பிரதம கணக்காளர்திரு.எஸ்.விஷ்ணுகுமார்நேரடி: 021-2220885
தொ.நகல்: 021-2220882
கைத்தொ.பே.: 0779912658
 siva.vishnukumar@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திரு.ரி.அருங்கலைச்செல்வன்நேரடி: 021-2220881
தொ.நகல்: 021-2220882
கைத்தொ.பே.:077-4468200
 selvanjuly1971@gmail.com