மகளிர் விவகாரம், புனர்வாழ்வளித்தல், சமூக சேவைகள், கூட்டுறவு, உணவு வழங்கலும் விநியோகமும் மற்றும் தொழிற்துறையும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடும் மற்றும் வர்த்தக வாணிப அமைச்சு

wa_banner

செயலாளர்

திரு.பொ.வாகீசன்

செயலாளர்

தொ.பே.: +94-21-222 0880
தொ.நகல்: +94-21-222 0882
கைத்தொ.பே.: 0773868567
மின்னஞ்சல்: npminwa@gmail.com

தொலைநோக்கு:

நிலைபேறான சமூக அபிவிருத்தியுடனான சமூக வலுவூட்டல்

பணிக்கூற்று:

வடமாகாண மக்களின் நியமங்களுடன் கூடிய தராதரமான சமூக அபிவிருத்தியையும் சமூக வலுவூட்டலையும் உறுதிப்படுத்துவதற்கான இயலுமை, சட்டமுறைமை, சாதகமான நிர்வாக சூழல் மற்றும் நல்லாட்சியை உருவாக்கலும் பேணலும்.

பிரதான தொழிற்பாடுகள்:

1. சமூகத்திலுள்ள தேவைப்பாடுடைய பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்களை விசேட கவனத்துடன் பராமரித்தலின் முலம் குறிப்பாக பின்தங்கிய மக்களின் சமூக பொருளாதார நிலைமைகளை முன்னேற்றுதல்.
2. கூட்டுறவு துறையில் மறுசீரமைப்பு மற்றும் நல்லாட்சி என்பவற்றை மேற்கொள்வதனூடாக கூட்டுறவு நிறுவனங்களின் சிறந்த தொழிற்பாட்டை உறுதிப்படுத்தல்.
3. பிரஜைகளின் செயல்திறன் மிகு பங்களிப்பினை பெறுவதற்காக மகளிர் மட்ட அமைப்புக்களை முன்னேற்றுவதற்காக பெண்களை சக்திமிக்கவராக வலுவூட்டல்.
4. சிறு கைத்தொழில் வளர்ச்சியடைதலை, ஊக்குவித்தலை, உறுதிப்படுத்தி வாழ்வாதார தொழில்முயற்சிகளை உருவாக்குதல்.
5. போதைவஸ்த்து பாவனை, முதுமை, உடல் உள ஊனம், நோய் மற்றும் அனர்த்தபாதிப்பு போன்றவற்றால் நலிவுற்றவர்கள் மற்றும் வறியவர்களின் வாழ்க்கைத்தரத்தை உயர்த்துதல்.
6. மக்களின் நிறுவனமே கூட்டுறவு இயக்கம் என்ற நிலைப்பாட்டில் நின்று அதன் வளர்ச்சியை பாரியளவான இடையீடுகளினுடாக உத்வேகத்தை வழங்கி கூட்டுறவு இயக்கத்தின் நல்லாட்சியை கட்டி எழுப்புதல்.
7. நிறுவனரீதியாக நிர்வாகரீதியிலான சகல மட்டத்திலும் மக்கள் பங்களிப்பினுடான செயன் முறையை ஊக்குவித்தல்.

தொடர்புகளுக்கு

தபால் முகவரி : இல 04, புறூடி ஒழுங்கை, கண்டி வீதி [ஏ9], அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்.

பொதுத் தொலைபேசி: 021222 0882

தொலை நகல் : 021222 0882

மின்னஞ்சல்npminwa@gmail.com

பதவிபெயர்தொ.பே. இலக்கம்மின்னஞ்சல்
செயலாளர்

திரு.பொ.வாகீசன்

நேரடி: 021-2220880
தொ.நகல்: 021-2220882

கைத்தொ.பே.:0773868567

npminwa@gmail.com
உதவிச் செயலாளர்அ . லதுமீரா

நேரடி: 021-2220883
தொ.நகல்: 021-2220882

npminwa@gmail.com
உதவிச் செயலாளர்திருமதி.சி.ராஜமல்லிகை

நேரடி: 021-2220884
தொ.நகல்: 021-2220882

npminwa@gmail.com
பிரதம கணக்காளர்வசந்தமாலா மனோகரன்நேரடி: 021-2220885
தொ.நகல்: 021-2220882
கைத்தொ.பே.: 077 6423883
mowaccts@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திரு.ரி.அருங்கலைச்செல்வன்நேரடி: 021-2220881
தொ.நகல்: 021-2220882
கைத்தொ.பே.:077-4468200
 selvanjuly1971@gmail.com