மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம்

Web Banner7
உதவிப் பணிப்பாளர்

திருமதி என்.லாகினி
உதவிப் பணிப்பாளர்
தொலைபேசி: +94-21-3202568
தொலைநகல் : +94-21-2054105
மின்னஞ்சல்:npc.culture@yahoo.com

தூரநோக்கு

“வாழ்க்கைப் பண்புகளை உறுதிப்படுத்துவதுடன் நவீனப்படுத்துவதனை தூண்டுவதற்கான கலாசாரப் பாரம்பரியங்கள், விழுமியங்களை செழிப்பாகக் கொண்டமைந்த சமூகம்”

பணிக்கூற்று

“பாரம்பரிய கலை கலாசாரங்களை பேணிப்பாதுகாத்து மேம்படுத்துதல், ஆய்வுச் செயற்பாட்டை ஊக்கப்படுத்துதல், ஆக்கத்திறன் மிக்க செயற்பாடுகளுக்கு வசதிப்படுத்தல், சிறப்பாற்றல் கொண்ட கலைஞர்களை கௌரவித்தல், மொழி மற்றும் இலக்கிய விருத்தி தொடர்பில் வசதிகளை வழங்குதல்”

 
 

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் விலாசம்  : செம்மணி வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்

பொது தொ.பே இல :+94-21-2054105

தொலைநகல்: +94-21-2054105

Best New Casino Sites 🇱verso & 🇨микро️ New Casinos 2023

மின்னஞ்சல்:   npc.culture@gmail.com

பதவி பெயர் தொ.பே இலமின்னஞ்சல்
உதவிப் பணிப்பாளர்திருமதி என்.லாகினிநேரடி:+94-21-3202568
கைபேசி :0777360783
 npc.culture@yahoo.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்எஸ்.கந்தசாமிநேரடி:+94-21- 205 4105 

Updated on 09/01/2024