கௌரவ ஆளுநரின் பொதுமக்கள் தினம் -20 பெப்பிரவரி 2019

கௌரவ ஆளுநரின் பொதுமக்கள் தினம் கடந்த வாரம்போலவே 20 பெப்பிரவரி 2019 அன்றும் கைதடியில் அமைந்துள்ள முதலமைச்சர் அமைச்சு செயலகத்தில் வடமாகாண சபை அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் மற்றும் திணைக்களங்களின் தலைவர்களின் பங்குபற்றுதலுடன்ஆளுநரின் தலைமையில் இடம்பெறும்.

Sun Palace Promo Code & Bonus Offers February 2023
Real World Ways to Boost Your Online Poker Game Today....