தொழிற்றுறை திணைக்களம்

wa_banner

பணிப்பாளர்

திருமதி.செ.வனஜா

பணிப்பாளர்

US Casinos with Best Odds of Winning (and Ones to Avoid) - GamblingSites.com Blog

தொ.பே.: 021 205 7116
கைத்தொ.பே.: 0776220007
தொ.நகல்: 021 223 1532
மின்னஞ்சல்: npinddept@gmail.com

பணிக்கூற்று:

வட மாகாணத்தின் அனைத்து சிறிய மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு  சாதகமான சூழலை இயங்கு தகவுடைய தொழில்நுட்பம் சார்ந்த மற்றும் வாழ்வாதார தொழிற்துறை  அபிவிருத்தியை உருவாக்குதல்.

குறிக்கோள்கள்:

  • வாழ்வாதாரத் தொழில் முயற்சிகளுக்காக வளங்களையும் சந்தைவாய்ப்புள்ள கிராமிய தொழிற்துறைகளை அபிவிருத்தி செய்தல்
  • தரமான தொழிற்பயிற்சிகளை வழங்குவதற்காக  தேசிய நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைப்புச் செய்தல்
  • பொருத்தமான தொழினுட்பத்திறனை உள்வாங்கும் சூழலை அபிவிருத்தி செய்தல்
  • விருத்தி செய்யப்பட்ட தொழில்முயற்சியாண்மைக் கலாச்சாரத்தைப் பேணல்.
  • கிராமிய கைத்தொழில் வாழ்வாதார தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தியினை விளைதிறனானதும் வினைத்திறனுடையதுமான நிர்வாக பொறிமுறையினுடாக மாகாண, மாவட்ட மற்றும் கிராமிய ரீதியில உருவாக்குதலும் பராமரிப்புச்செய்தலும்.

தொடர்புகளுக்கு

தபால் முகவரி : தொழிற்துறை திணைக்களம், அடப்பன் வீதி, பிரதான வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

பொதுத் தொலைபேசி: 021 222 9717

தொலை நகல் : 021 223 1532

மின்னஞ்சல்npinddept@gmail.com

பதவிபெயர்தொ. பே. இலமின்னஞ்சல்
பணிப்பாளர்திருமதி. செ. வனஜாநேரடி: 021 205 7116npinddept@gmail.com 
கைபேசி : 0776220007vanas78@yahoo.co.in
தொலைநகல்; : 021 223 1532 
உதவிப் பணிப்பாளர்திருமதி. க.துசியாநேரடி: : 021 221 3455 
கைபேசி: 0770851984thusiya17@gmail.com
தொலைநகல்;: 021 223 1532 
கணக்காளர்திருமதி பி. கிரிஜாநேரடி: 021 223 1536npindacc@gmail.com
கைபேசி : 0777924636 kirija12@gmail.com
தொலைநகல்;: 021 223 1532 
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திருமதி .க. சாந்தினிநேரடி: 021 222 9717npinddept@gmail.com
கைபேசி : 0772438025 
தொலைநகல்;: 021 223 1532 
தொழிற்துறை மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர்திரு. ப. ராகவன் கைபேசி : 0742284176praghavan712@gmail.com
தொலைநகல்;: 021 223 1532
தொழிற்துறை மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர்திருமதி. பெ. பொலின் கைபேசி : 0777193595npinddept@gmail.com
தொலைநகல்;;: 021 223 1532
தொழிற்துறை மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர்திரு. சி ஜெயபாலுநேரடி: 024 222 3083vainddept@gmail.com
கைபேசி ;: 0715419835 
மாவட்ட உத்தியோகத்தர்- யாழ்ப்;பாணம்திரு. நே. பிரதீபன்நேரடி: 021 2223546npindjaff@gmail.com
 கைபேசி : 0777374925 
தொலைநகல்;;: 021 222 3546 
மாவட்ட உத்தியோகத்தர்- முல்லைத்தீவுதிரு. த. நிறோஜன்நேரடி: :021 229 0876muinddept@gmail.com
கைபேசி : 0779905140 
மாவட்ட உத்தியோகத்தர்- மன்னார்திருமதி. ஜோ.அ.ச. மகாசித்திராநேரடி: :023 222 2418indmandept@gmail.com
கைபேசி : 0770492159
தொலைநகல்; : 023 228 395
மாவட்ட உத்தியோகத்தர்- கிளிநொச்சிதிருமதி. சு. வசந்தரூபிநேரடி: :021 321 7577kilibusinecentre@gmail.com
கைபேசி : 077-4301310
தொலைநகல்;: 021 228 3965