கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழு

wa_banner

செயலாளர்

திருமதி.ரி.உமா

செயலாளர்

தொ.பே: 021 221 7930
தொலை நகல்: 021 222 0657
கைத்தொ.பே: 0776 945 059

தொலைநோக்கு:

வடக்கு மாகாணத்திலுள்ள கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் வினைத்திறன், விளைதிறன் மற்றும் போட்டித் தன்மைமிக்க பணித்தொகுதியொன்றை உருவாக்குதல்

தொழிற்பாடுகள்:

வட மாகாணத்தின் கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் சிறந்த ஆட்சேர்ப்பு முறை மூலம் தகுதியான ஊழியார்களைத் தெரிவு செய்து அவர்களிற்கு பொருத்தமான சேவை நிபந்தனை, சம்பளத்திட்டம் என்பவற்றையும் வழங்கி அத்துடன் வேலை வழங்குபவருக்கும், ஊழியர்களுக்குமிடையே சிறந்த நல்லுறவை உறுதி செய்வதுடன் அதி உச்ச உற்பத்தி திறனை எட்டுதல்.

தொடர்புகளுக்கு

தபால் முகவரி: கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழு அலுவலகம், இல.18/9, வைமன் வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்.

பொதுத் தொலைபேசி: 021 221 7930

தொலை நகல். : 021 222 0657

மின்னஞ்சல்: pcec.np@gmail.com, npcec@sltnet.lk

பதவிபெயர்தொ.பே. இலக்கம்மின்னஞ்சல்
செயலாளர்

திருமதி.ரி.உமா

நேரடி: 021 221 7930
தொலை நகல்: 021 222 0657
கைத்தொ.பே: 0776 945 059
pcec.np@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திருமதி.சுமதி சிவகுமார்நேரடி: 021 221 5389
தொலை நகல்: 021 222 0657
கைத்தொ.பே: 0779037132
 

கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழுவின் சுற்றறிக்கைகள்

கீழுள்ள அட்டவணையில் ஆண்டினைத் தெரிவு செய்க

1994

1995

1998

1999

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019