கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

wa_banner

ஆணையாளர்

திரு. எம்.நந்தகோபாலன்

ஆணையாளர்

தொ.பே: 021 205 7063
கைத்தொ.பே.: 0777492081
தொ.நகல்: 021 205 7062

மின்னஞ்சல்: ccdnp@gmail.com

தொலைநோக்கு:

வடக்கு மாகாணத்தில் நிலைபேறான சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தியை முன்னெடுக்கின்ற சக்தி வாய்ந்த நிறுவனமாக கூட்டுறவுத்துறை மிளிர்தல்.

பணிக்கூற்று:

கூட்டுறவின் விழுமியங்களை வசதிப்படுத்துவதும் முன்னெடுத்துச் செல்வதும், கிராம மட்ட சிறிய மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குவதும் சிக்கனம், சேமிப்பு மற்றும் பெறத்தக்க கடன் முறைமைகளை அபிவிருத்தி செய்வதும் நியாயமானதும் நம்பிக்கையானதுமான நுகர்வோர் சேவைகளுக்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்வதும், அத்துடன் கிராம மக்களின் அங்கீகரிக்கப்படத்தக்க சக்தி நிலையமாக கூட்டுறவுகளை நிலைமாறடையச் செய்வதற்கான கிராமிய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதும்

தொழிற்பாடுகள்:

  • கூட்டுறவின் அடையாளத்தினை உறுதிப்படுத்தியும் கூட்டுறவு இயக்கத்தினை விரிவுபடுத்தியும் கூட்டுறவுச் சங்கங்களினை வலுப்படுத்தல். 

  • நிலையான அபிவிருத்திக்குக் கூட்டுறவுப் பகுதியின் பங்களிப்பினை அதிகரிக்கச் செய்தல்

  • தொழில் முறையையும் முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகளையும் சந்தைப்படுத்தல் சவால்களுக்கு முகங் கொடுத்து சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப அபிவிருத்தித் தந்திரோபாயங்களையும் முதலீடுகளையும் மேற்கொள்ளல். 

  • கூட்டுறவுக் கொள்கைகளை மக்கள் பால் எடுத்துச் செல்வதற்கு வேண்டிய உதவிகளையும், வழிவகைகளையும் செய்தல்

தொடர்புகளுக்கு

தபால் முகவரி: கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களம், முதியோர் இல்லக் கட்டடத் தொகுதி, கண்டி வீதி, கைதடி.

பொதுத் தொலைபேசி: 021 205 7062

தொலை நகல் : 021 205 7062

மின்னஞ்சல்ccdnp@gmail.comccdnpc@gmail.com 

பதவிபெயர்தொ.பே. இலக்கம் முகவரி
கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர்திரு.எம்.நந்தகோபாலன்நேரடி: 021 205 7063
கைத்தொ.பே.: 0777492081
கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களம், முதியோர் இல்லக் கட்டடத் தொகுதி, கண்டி வீதி, கைதடி
கணக்காளர்திருமதி.சு.சதீஸ்கண்ணாநேரடி: 021 223 2212கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களம், முதியோர் இல்லக் கட்டடத் தொகுதி, கண்டி வீதி, கைதடி
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திருமதி.அ.இராஜவரதன்நேரடி: 021 205 7062கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களம், முதியோர் இல்லக் கட்டடத் தொகுதி, கண்டி வீதி, கைதடி
உதவி ஆணையாளர், யாழ்ப்பாணம்திரு.ஜி.சந்திரசேகரன்நேரடி: 021 222 2186
கைத்தொ.பே.: 0716504399
உதவி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர் அலுவலகம், இல. 857, காங்கேசன்துறை வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
உதவி ஆணையாளர், கிளிநொச்சிதிரு.எஸ்.எம்.சுபைர்நேரடி: 021 228 3959
கைத்தொ.பே.: 0775925072
உதவி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர் அலுவலகம், டிப்போ சந்தி, கண்டி வீதி, கிளிநொச்சி.
உதவி ஆணையாளர், முல்லைத்தீவுதிரு.வி.சிவகுமார்நேரடி: 021 229 0011
கைத்தொ.பே.: 0778797881
உதவி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர் அலுவலகம், பி.டபிள்யூ.டி சந்தி, முல்லைத்தீவு
உதவி ஆணையாளர், வவுனியாதிருமதி.எஸ்.இந்திராநேரடி: 024 222 2874
கைத்தொ.பே.: 0776408886
உதவி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர் அலுவலகம், ஸ்டேசன் வியூ வீதி, சுற்றுவட்ட வீதி, வவுனியா
உதவி ஆணையாளர், மன்னார்செல்வி. ஏ.எஸ்.எவ்.ஹசானாநேரடி: 023 222 2156
கைத்தொ.பே.: 0775407178

உதவி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர் அலுவலகம், செம்மண்தீவு, முருங்கன்.

பணிப்பாளர்திருமதி.எம்.சர்வானந்தன்நேரடி: 024 222 3585
கைத்தொ.பே.: 0766647553

மாகாண கூட்டுறவு பயிற்சி நிலையம்,

29/02, கோவில் வீதி, குருமண்காடு, வவுனியா