கிராம அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

Web Banner9

பணிப்பாளர்

திருமதி.கஜானி பார்த்திபன்

பணிப்பாளர்

கிராம அபிவிருத்தித் திணைக்களம்
A9 வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்
தொ.பே:  021 205 1332
கை.தொ.பே: 0775147872
மின்னஞ்சல்: nprural@gmail.com

பணிக்கூற்று

கிராம மட்டத்தில் முன்னேற்றமடைந்த தரமான வாழ்கை தரத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் மக்களின் சமூக, பொருளாதார, கலாச்சார அபிவிருத்தியை சமூக வலுவூட்டலினூடக சக்கியூட்ட வசதியளித்தல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்

  • கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் , மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்களினை கிராமங்கள் தோறும் உருவாக்குவதற்கான வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தலும் அவற்றை பதிவு செய்தலும்.

  • மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கம், மாதர் அபிவிருத்தி நிலையங்களினூடக அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளில் பெண்களின் பங்களிப்பை வலுவூட்டும் வகையில் உறுதிப்படுத்தல்.

  • கிராம, மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்கள் மற்றும் மகளிர் அபிவிருத்தி நிலையங்களின் நிதி உதவிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தலும், அவை தொடர்பான சரியான பயன்பாட்டை உறுதிப்படுத்தலும், மதிப்பீடு, அறிக்கை செய்தலும்

  • திணைக்களம் சார்ந்த பொது நிருவாக, நிதி முகாமைத்துவ  நடவடிக்கைகளை மாகாண , மாவட்ட, பிரதேச மட்டத்தில் மேற்பார்வை செய்தல்.

    Best Online Casino Apps To Play Slots, Blackjack & More - 2023
  • சந்தை வாய்பையும், சந்தை வலைபின்னலையும் உருவாக்க வழிவகுத்தல்.

  • உத்தியோகத்தர்களுக்கும், சங்க உறுப்பினர்களிற்கும் தலைமைத்துவம் , ஏனைய தொடர்பான பயிற்சிகளை வழங்குதல்.

  • ஏனைய நிறுவனங்களினை ஒன்று சேர்த்து தொழில் பயிற்சிகளை கிராம இளைஞர், யுவதிகளுக்கு வழங்குதல்.

  • சங்கங்களினால் மேற்கொள்ளப்படும் வருமான அதிகரிப்பிற்கான சிறிய அளவிலான கருத்திட்டங்களை கண்காணித்தல் , மீளாய்வு செய்தல்

தொடா்புகளுக்கு

முகவாி : A9 வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்

தொ.பே.இல.: 021-2057108

தொலைநகல் இல. : 021-2057109

மின்னஞ்சல் nprural@gmail.com

பதவி

பெயா்

தொ.பே.இல

மாகாணப் பணிப்பாளா்

திருமதி.கஜானி பார்த்திபன்

 அலுவலகம்: 021 205 1332

 கை.தொ.பே: 0779123931

 மின்னஞ்சல்: nprural@gmail.com

 நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

திருமதி.வி.சண்முகவடிவேலு

அலுவலகம் : 021 2057108

 மாவட்ட  கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா் – யாழ்ப்பாணம்

Tips On How To Increase Your Chances of Winning At Online Casinos

திருமதி.சுனேத்திரா சுதாகா்

அலுவலகம் : 021-2227862

மின்னஞ்சல்:  drdojaf@gmail.com

 மாவட்ட  கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா் – கிளிநொச்சி

இளங்கோ விஜயகுமாரி

அலுவலகம்: 021-2285069

மின்னஞ்சல் :  druralkili@gmail.com

 மாவட்ட  கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா் – முல்லைத்தீவு

திரு.சிவசுப்ரமணியம். .உமாபாலன்

அலுவலகம்: 021-2290226

மின்னஞ்சல்:  drdomul@gmail.com

 மாவட்ட  கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா் – வவுனியா

திருமதி.தேன்மொழி மகேஸ்வரன்

அலுவலகம்: 024-2224437

மின்னஞ்சல்:  drdovav@gmail.com

 மாவட்ட  கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா் – மன்னார்

திருமதி.ஶ்ரீரங்கநாயகி கேதீஸ்வரன்

அலுவலகம்: 023-2250104

மின்னஞ்சல்:  drdomannar@gmail.com