மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

Web Banner5
பணிப்பாளர்

திரு.செல்லத்துரை உதயகுமார்
மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர்
தொலைபேசி: 021-3215545
தொலைநகல் : 021-2241383
மின்னஞ்சல் :uthayakumar.pde@gmail.com

தொலைநோக்கு

வட மாகாணத்தின் அனைத்து சிறுவர்களுக்கும் எதிர்காலச் சவால்களை வெற்றி கொள்ளக்கூடியதான உன்னதமான கல்வி
 

பணிக்கூற்று

தரமான வாழ்க்கைப்பாங்குடன் வாழ்வதற்கான அறிவுமிக்க ஆளுமையுடைய சமுதாயம் உருவாக வழிப்படுத்தல்

நோக்கங்கள்

  • கல்வியில் சம வாய்ப்பை உறுதி செய்தல்
  • கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்தல்
  • நியாயத்துவமான வளப்பகிர்வை உறுதி செய்தல்
  • ஆளுகையையும் சேவை வளங்களையும் வலுப்படுத்தல்
  • விளைவு சார் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்தல்

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் விலாசம்  :மருதனாமடம், சுன்னாகம்.

பொது தொ.பே இல :+94-21-2242806

தொலைநகல்: +94-21-2241383

மின்னஞ்சல்:  uthayakumar.pde@gmail.com

பதவி பெயர் தொ.பே இலமின்னஞ்சல்
மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்திரு.எஸ்.உதயகுமார்நேரடி:021 224 2800
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 077 875 9625
npedudirector@gmail.com
மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் (கல்வி அபிவிருத்தி)திரு.ரி.ஜோன் குயின்ரஸ்நேரடி:021 224 2803
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 077 398 1888
npdedev@gmail.com
மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் (பொது நிர்வாகம்)திருமதி தேவநந்தினி பாபுநேரடி:021 224 2802
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 077 956 5222
npeducation@yahoo.com
மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் (கல்வி நிர்வாகம்)திரு.கே.ஜே.பிரட்லிநேரடி:021 224 2801
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 071 866 6652
educationnorthern@yahoo.com
பிரதம கணக்காளர்திரு.கே.எஸ்.கஜேந்திரன்நேரடி:021 224 2804
தொலைநகல்: 021 224 2646
கைபேசி: 077 554 4622
npedufin@gmail.com
பணிப்பாளர் – பாடசாலைகள் வேலைகள் எந்திரி வி.மேனன்நேரடி:021 222 2219
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 077 490 2034
npedufin@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திருமதி மைதிலி கவிநேசன்நேரடி:021 224 2805
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 077 423 7521
npeducation@yahoo.com

LATEST NEWS & EVENTS