ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுவர், வடக்கு மாகாண ஆளுநர் சந்திப்பு

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுவர் உள்ளிட்ட குழுவினர் கௌரவ வடக்கு மாகாண ஆளுநர் திருமதி பி எஸ் எம் சார்ள்ஸ் அவர்களை அவரது அலுவலகத்தில் 16 ஜனவரி 2020 அன்று  சந்தித்து கலந்துரையாடினார்கள் .

இச் சந்திப்பின்போது வடக்குமாகாண மக்களின் தேவைகள் குறித்தும் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் அபிவிருத்தி திட்டங்கள், எதிர்கால வேலைத்திட்டங்கள் பற்றியும் கலந்துரையாடினர்.