ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் விசேட அறிக்கையாளர் – ஆளுநர் சந்திப்பு

இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ள மதசுதந்திரம் அல்லது மத நம்பிக்கைக்கான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் விசேட அறிக்கையாளர் திரு அகமட் சாஹிட் அவர்கள் ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் அவர்களை 17 ஆகஸட் 2019 அன்று மாலை ஆளுநரின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் சந்தித்தார்.

வடக்கு ஆளுநரின் ஊடகப்பிரிவு