உள்ளூராட்சித் திணைக்களம்

Web Banner9

ஆணையாளர்

 

திரு.எஸ்.பிரணவநாதன்
ஆணையாளர்
 

உள்ளூராட்சித் திணைக்களம்
முதியோர் இல்லக் கட்டடத் தொகுதி,
கண்டி வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்.
தொ.பே: 021-2215728
கை.தொ.பே: 0772086789
தொ.ந: 021-2215738
மின்னஞ்சல்: npcadre@gmail.com

பணிநோக்கு

வடமாகாண சபையின் ஐனநாயக முறைகளைப் பரவலாக்கி உள்ளூராட்சித் திணைக்களத்தின் ஆற்றலினை வலுப்படுத்தி மிகப் பரந்த அளவில் வாழும் பிரஜைகளுக்கு மிக இலகுவாக பொதுச் சேவைகள் கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்தல்.

குறிக்கோள்கள்

 • வினைத்திறனுடனும், விளைதிறனுடனும் கூடிய உள்ளூராட்சி முறைகளைகள் செயல்படுவதை உறுதிப்படுத்தல்.
 • புனர்நிர்மாணம், அபிவிருத்தி வேலைகள் நிறைவேற்றுவதற்கு தேவையான உதவிகளையும், வழிகாட்டல்களையும் வழங்குதல்.
 • முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை உருவாக்குதலும், பேணுதலும்.
 • அறிவு, நுட்பம் ஆற்றல்களை விருத்தி செய்வதனுடாக மனிதவள அபிவிருத்தியை உறுதிப்படுத்தல்.
 • சூழல், சுற்றாடல் சுகாதாரத் திட்டம் போன்றவற்றினை உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் நிறைவேற்றுவதற்கு வேண்டிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் வழங்குதல்.
 • வினைத்திறன் மற்றும் விளைதிறனுடனும் கூடிய பொது, நிதி, நிர்வாகத்தை உறுதிப்படுத்தல்.

பிரதான விடயப்பரப்புக்கள்

 • கொள்கை, அதிகாரம், உருவாக்கம் போன்றவை பற்றிய உள்ளூராட்சித் திணைக்களத்தின் செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய விடயங்களை மாகாண சபையுடனும், மத்திய அமைச்சுடனுமான தொடர்புகளைப் பேணுதல்.

 • சட்டரீதியான, நிர்வாக ரீதியான மற்றும் ஏனைய உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் செயற்பாடுகளைக் கண்காணித்தலும் செயற்படுத்தலுமாகும்.

 • நிர்வாக குறைபாடுகள் சம்பந்தமாக கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.

 • கொள்கை ரீதியிலான உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு சட்ட ஆலோசனை வழங்குதல்.

 • நிதி மற்றும் வர்த்தக ரீதியிலான நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு பிரதம செயலாளரதும், அமைச்சினதும் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக் கொடுத்தலும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு வழங்குதலுமாகும்.

 • உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் செயற்பாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்கள், துணைச்சட்ட நடவடிக்கையின் போது ஏனைய சேவைகள் வழங்கும் திணைக்களங்களுடன் தொடர்புகளை சிறந்த முறையில் பேணுதல்.

 • உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவினை  நகரசபைகளில் உருவாக்கி அதனைக் கண்காணிப்பதற்கு வேண்டிய உதவிகளையும், ஆலோசனைகளையும்  வழங்குதல்.

 • புனர்நிர்மான வேலைகள், அபிவிருத்தி வேலைகள் மற்றும் நான்காண்டுத்  திட்டங்கள் தயார் செய்வதற்கு உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு உதவியாகவும் வழிகாட்டியாகவும் செயல்படுதல்

 • முகாமைத்துவ தகவல் முறைமையை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு உதவுதல்.

 • பொருத்தமான விடயங்கள் சம்பந்தமாக சமூக தலைவர்களுக்கும், உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு தலைவர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும், தெரிவு செய்யப்பட்ட அங்கத்தவர்களுக்கும் பயிற்சிக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல்

  Las Vegas Shows That Are Worth Seeing in 2023
 • நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புத் திட்டங்களை நிறைவேற்றத் தேவையான தொழில்நுட்ப ஆலோசகைள் என்பவற்றை வழங்கல்;

 • பிராந்திய உள்ளூராட்சி உதவி ஆணையாளர் ஊடாக உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு தேவையான நன்கொடைகள், சம்பள மீளளிப்பு போன்றவை சரியான முறையிலே பயன்படுத்தப்படுவதை முறையான கணக்கு வைக்கும் முறைகளை பரிசீலனைகள் செய்வதனுடாக உதவிகளையும் வழிகாட்டல்களையும் வழங்குதல்.

 • நீர் வழங்கல், சுற்றாடல் பாதுகாப்புத் திட்டம் மற்றும் போன்ற சேவைகளை அடையாளம் காண்பதும், திட்டமிடுதலும், அமூல்செய்தலும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுடனும், சமூக தலைவர்களுடனும் இணைந்து செயலாற்றுதல்

தொடர்புகளுக்கு

முகவாி: முதியோா் இல்லக்கட்டடத் தொகுதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்

தொலைபேசி இல.: 021-221 3728, 021-221 5738

தொலைநகல் இல. : 021-221 5738

மின்னஞ்சல்: nplocalplan@gmail.com

பதவிபெயா்நேரடி இல.கை.தொ.இல.மின்னஞ்சல்
உள்ளுராட்சி ஆணையாளா்திரு.எஸ்.பிரணவநாதன்021-22157280772086789npcadre@gmail.com
பொறியியலாளா்திரு.ஆா்.சுரேஸ்குமாா்021-2050236077-4136193nplocalplan@gmail.com
கணக்காளா் 021-2050238  
நிா்வாக உத்தியோகத்தா்திரு.பி.நாவலன்021-2050237077-9415260naaval172@yahoo.com