ஆளுநர் அவர்களுக்கும் வடமாகாண முன்னாள் ஆளுநர் அவர்களுக்குமிடையிலான சந்திப்பு

ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் அவர்களுக்கும் வடமாகாண முன்னாள் ஆளுநர் ரெஜினோல்ட் குரே அவர்களுக்குமிடையிலான சந்திப்பு இன்று (15) முற்பகல் ஆளுநருடைய உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் இடம்பெற்றது.

-வடக்கு ஆளுநரின் ஊடகப்பிரிவு