යාපනය මිතුරු මිතුරියන්ගේ 10 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ප්‍රජා නායකයින්ට උපහාර පිදීමේ වැඩසටහනක්

යාපනය මිතුරෝ සංගමයේ 10 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් යාපනයේ පෞද්ගලික හෝටලයක ඊයේ (19/05/2024) සංවිධානය කළ උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.  එම්.චාල්ස් මහත්මිය සහභාගි විය. මෙහිදී ප්‍රජා නායකයින්ට උපහාර වශයෙන් මුද්දර නිකුත් කිරීම සහ ප්‍රජා නායකයන් පිරිසක් වෙත උපහාර පිදීමත් ඊට සමගාමිව  ප්‍රසංගයක් ද පැවැත්විණි. “මෙවැනි වැඩසටහන් සංහිඳියාව ඇති කිරීමට අවස්ථාවක් උදා කරයි. […]

යාපනය මිතුරු මිතුරියන්ගේ 10 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ප්‍රජා නායකයින්ට උපහාර පිදීමේ වැඩසටහනක් Read More »