සුළං මෝල් සවි කිරීම සඳහා සුදුසු වෙනත් ස්ථාන හඳුනා ගන්න – උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා

මාරවන්පුලාවු ගම්මානයේ ජනතාව පදිංචි වී ඇති ප්‍රදේශ අාශ්‍රිතව සවිකර ඇති සුළං මෝල්වලට එරෙහිව මාරවන්පුලාවු ජනතාව ඊයේ (18) මහලේකම් ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පවත්වන ලද උද්ඝෝෂණයක්  හේතුවෙන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා සහ එම ගම්මානයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් අතර විශේෂ හමුවක් කයිතඩි හි පිහිටි මහ ඇමති ලේකම් කාර්යාලයේදී ඊයේ සිදුවිය.

එහිදී ආණ්ඩුකාරවරයා ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ සැප්තැම්බර් මස 24 වන දින ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බවත් එහිදී මෙම ගැටලුව සඳහා  නිශ්චිත විසඳුමක් සඳහා තීරණයක් ගත හැකි බවත් ය.

කෙසේ වෙතත් සුළං මෝල් සවි කිරීම සඳහා සුදුසු වෙනත් ස්ථාන හඳුනා ගන්නා ලෙස ඔහු ප්‍රදේශීය සභාවට උපදෙස් දුන්නේය. යාපනයේ රජයේ නියෝජිත, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහ  ප්‍රදේශීය සභාවේ සභාපති සාකච්ඡාව සදහා එක් විය..