සිවගුරුනාදන් අනුස්මරණ ක්‍රිකට් තරගාවලියට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා සහභාගී වේ..

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ‘සිවගුරුනාදන් අනුස්මරණ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය’ යාපනයේ හින්දු විද්‍යාලය සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර ඊයේ (14) යාපනය ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ දී පැවැත්විණි.

ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා සහ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා සහභාගී වූහ.