සමාජයක් දියුණුවීමට නම් සමාජයේ මූලික ගුණාංග සාධාරණ හා යුක්ති සහගත විය යුතුය – ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන්

කාගිල්ස් සමාගම විසින්  දරුවන්ට කාගිල්ස් සරු බිම ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමේ උත්සවය 2018-2019″  යාපනය කාගිල්ස් රඟහලේදී සංවිධානය කරන ලදී. ආණ්ඩුකාරවරයා  ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගී වූ අතර පස්වන ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට ශිෂ්‍යත්ව සහ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට  ලැප්ටොප් පරිගණක ලබා දෙමින් ආණ්ඩුකාරවරයා කියා සිටියේ යුක්තියෙන් තොර සමාජයක් සහ අවංකකම අපේක්ෂා නොකරන සමාජයක් කිසි විටෙකත් පවත්වා ගත නොහැකි බවයි.

මෙම අවස්ථාවට පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, මුලතිව්  දිස්ත්‍රික්කයේ රජයේ නියෝජිත, කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, කෘෂි ව්‍යාපාර කණ්ඩායම් කළමනාකරු හරිදාස් ප්‍රනාන්දු, ගොවීන් සහ සිසුන් ද සහභාගී වූහ.