ශ්‍රීලංකාවේ සංචාරයක නිරත ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිලධාරීන් උතුරේ සංචාරයක

ශ්‍රීලංකාවේ නිල සංචාරයක නිරතව සිටින ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිලධාරීන් කණ්ඩායම ඊයේ (14) සවස උතුරු පලාතේ සංචාරයක නිරත විය.
උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී උතුරු පලාත් අණ්ඩුකාර පී.ඒස්.ඒම්. චාල්ස් මහත්මිය හමු වූ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත පිරිසේ ප්‍රධානී Peter Breuer මහතා ඇතුලු නියෝජිත පිරිස උතුරු පලාතේ ජනජීවිතයේ වර්ථමාන තත්වය සහ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව කරුණු විමසා බැලීය.
උතුරු පලාතේ ජීවත්වන ජනතාව ආර්ථිකමය වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම, ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, ජනතාවගේ ජීවන තත්වය නංවාලීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කල හැකි සාධනීය යෝජනා පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක්විය.
උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.ඒස්.ඒම්.චාල්ස් මහත්මිය මෙහිදී යෝජනාකර සිටියේ, උතුරේ ජනතාවගේ ජීවන තත්වය නංවාලීම සඳහා ඔවුන් ආර්ථිකමය වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම සඳහාත් රජය මේ වන විට සැලසුම්ගත වැඩපිළිවලක් ක්‍රියාත්මක කරන බවටයි.
ඒසේම ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ අත්‍යාවශ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් පිළිබඳව මෙන්ම පසුගිය කාලයේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලද ආහාර සුරක්ෂිත වැඩසටහන,වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතීන් පිළිබඳවද ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කණ්ඩායම දැනුවත් කල අතර මෙම ක්‍රියාවලිය පළිබඳව ඔවුන් සිය සතුට ප්‍රකාශ කලහ.
ඉන් අනතුරුව උතුරු පලාත් ආන්ඩුකාර කාර්යාලයේදීම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිලධාරීන් පිරිස උතුරේ ව්‍යාපාරික නියෝජිතයින්, සරසවි නියෝජිතයින් පිරිසක් මෙන්ම සාමාන්‍ය වැසියන් කිහිප දෙනෙකුද හමු වී සාකච්ඡාවක නිරත විය.
මෙහිදී උතුරේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව විසින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිලධාරීන් වෙතට දැනුම් දී සිටියේ වර්ථමාන ආර්ථික ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අදහස් පලකර අතර ගැටලු වෙනුවෙන් විසඳුමක් ලබාදෙන ලෙසට ඉල්ලීමක් කර සිටියහ.
මෙහිදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයින් විසින් පෙන්වා දුන්නේ මෙම ආර්ථික ගැටලු හේතුව කාලයක සිට පැවත ඒන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්වල ප්‍රතිවිපාක බවටත් මෙම ගැටලු වෙනුවෙන් විසඳුම් ලබාදීමට යම් කාලයක් ගතවන අතර මේ වන විටත් ඒහි යම් ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කරන බැවින් ඉදිරියේදී සංවර්ධිත ශ්‍රීලංකාවක් කරා ගමන් කිරීමට සියල්ලන්ගේම සහය අවශ්‍ය බවටත්ය.