වව්නියාව විශ්වවිද්‍යාලයේ තරුණ නායකත්ව ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාරතුමිය ප්‍රධානත්වයෙන්

වව්නියාව විශ්වවිද්‍යාලයේ තරුණ නායකත්ව ඩිප්ලෝමා පුහුණු පාඨමාලාව සාර්ථකව නිමකල තරුණ තරුණියන් 307 දෙනෙකු සඳහා සහතිකපත් ප්‍රධානය කිරීම උත්සව අවස්ථාව අද (08) උථුරුපලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වව්නියාව විශ්වවිද්‍යාලයේදී සිදුවිය.

වව්නියාව විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පීඨය මගින් මෙම පාඨමාලාව සංවිධානය කොට තිබූ අතර මාස 06 ක කාලසීමාවක් පුරා මෙම පුහුණු පාඨමාලව ක්‍රියාත්මක වී තිබුණි.

විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කල මෙම වැඩසටහන සඳහා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන කිහිපයක් විසින්ද අනුග්‍රහය දක්වා තිබුණි.

පාඨමාලාවේ සහතිකපත් ප්‍රධානය කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වු උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාලස් මහත්මිය ප්‍රකාශකලේ රටේ සංවර්ධනය හා සෑම අංශයකම නායකත්වය ගෙන රටේ අනාගතය භාරගැනීමට සිටින තරුණ තරුණියන් සඳහා මෙවැනි ඩිප්ලෝම් පාඨමාලාවක් සංවිධානය කිරීම ඉතා කාලෝචිත ක්‍රියාවක් බවටය.

මෙම අවස්ථාවට වව්නියාව විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩබලන උපකුලපති වයි. නන්දගෝපන් මහතා, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන පදනමේ ශ්‍රීලංකා නියෝජිත මොහොමඩ් මුසයිෆ් මහතා ඇතුලු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.