යාපනය දිස්ත්‍රීක් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවත්වුණි.

අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා සහ උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (27) පැවති සංවර්ධ කමිටු රැස්වීම සඳහා මහජන නියෝජිතයින් , රජයේ ආයතන ප්‍රධානීන් , සිවිල් සංවිධාන නියේජිතයින් ඇතුලු පිරිසක් එක්විය.

යාපනය දිස්ත්‍රීක්කයේ පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය රජය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේකෂා කරන සෙසු සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ ජනතාවට බලපාන පොදු ගැටලු පිළිබඳ මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරුණි.

යාපනය දිස්ත්‍රීක්කයේ ජනජීවිතය නගාසිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් ජනතාවගේ ඉදිරිපත් වූ ගැටලු සඳහා විසඳුම් ලබාදීමටත් මෙම සාකච්ඡාව මහඟු පිටුවහලක් විය.

9 Best Free No Download Poker Sites - Play Free Poker Online