යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ සිට පළමු ගුවන් ගමනේදී ආණ්ඩුකාරවරයා චෙන්නායි වෙත පියාසර කරයි

යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ සිට චෙන්නායි බලා යන පළමු ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන අද ආරම්භ විය. ඒ අනුව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ සිට ඉන්දියාවේ චෙන්නායි දක්වා එයාර් ඉන්දියා ඒඑල් 9 102 මගී ගුවන් යානයෙන් පියාසර කරන ලදී.

ආණ්ඩුකාරවරයා කියා සිටියේ මෙම නව ගුවන්තොටුපළ දෙරට අතර නව සබඳතා මෙන්ම වෙළඳ සබඳතා ඇති කරනු ඇතැයි තමන් අපේක්ෂා කරන බවයි.

 

 

Please follow and like us:
0