යාපනය කෝප්පායි ප්‍රදේශයේ අම්මාච්චි සාම්ප්‍රදායික අවන්හල අද ගරු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර තුමිය අතින් විවෘත වෙයි

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාගැනීමේ අරමුණින්, කාන්තා ජීවනෝපාය මාර්ග නංවාලීම අරමුණු කර ගෙන වලිකාමම් නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් යාපනයේ කෝපායි ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කරන ලද අම්මාච්චි සම්ප්‍රදායික ආපනශාලාව උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය අතින් අද (16/05/2024) විවෘත කෙරිණි . දරිද්‍රතාවයෙන් සිටින කාන්තා මූලික පවුල්වලට උපකාර කිරීම සඳහා වලිගාමම් නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාවේ ප්‍රතිපාදන යටතේ රුපියල් 10 ලක්ෂ හැට දහසක් වටිනා මහන මැෂින් 12ක් එවැනි පවුල් 12 වෙත ලබාදීම ද මෙහිදී සිදු කෙරිණි.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය අම්මාචි සාම්ප්‍රදායික ආපනශාලාව කාන්තාවන්ගේ ආර්ථික සුරක්ෂිත තාවය තහවුරු කිරීමට අත්වැලක් සපයන බව පැවසීය. කාන්තාවන්ට ආර්ථික නිදහසක් ලැබෙන විට එය පවුලට සහ සමාජයට ශක්තියක් වන බව ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය මෙහිදී පැවසීය.
මෙම උත්සව සභාව අමතමින් ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය මෙසේ ද පැවසීය

“පළාත් පාලන ආයතන ග්‍රාමීය සංවර්ධනය සඳහා බල ගැන්වීමක් ලෙස සැලකිය යුතුයි. මහජන නියෝජිතයන් නොමැති වුවද දැනට රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කළමනාකාරීත්වය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පළාත් පාලන ආයතන තම සේවාවන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගත යුතුය. එමෙන්ම කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ කටයුතු ද ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් විය යුතුය. මේ තුළින් කාන්තාවන්ට තම ජීවනෝපාය ගැටලුවලට විසඳුම් සෙවීමට හැකිවේයැයි බලාපොරොත්තු තැබිය හැකිය.