මාධ්‍ය නිවේදනය

එළඹෙන සඳුදා (16)  උතුරු පළාතේ පාසල් නොපැවැත්වෙන බවට පළ වන මාධ්‍ය වාර්තා කෙරෙහි උතුරු පළාත්  ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අවධානය යොමු වී තිබේ.
එම තොරතුරු සත්‍ය නොවන බවත් උතුරු පළාතේ සියලුම පාසල් සඳුදා සුපුරුදු පරිදි ක්‍රියාත්මක වන බවත් උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබේ