මහාද්වීපික වෘක්ෂලතා පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා යාපනයේ මන්ඩයිතිව් වෙත ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක්

 ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ජාත්‍යන්තර දේශගුණික  විපර්යාස පිළිබඳ උපදේශක සහ හිටපු නෝර්වේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එරික් සෝල්හයිම් මහතා සහ උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී  එස්.  එම්.  චාල්ස් මහත්මිය අද (01/05/2024) යාපනය  ක්ෂේත්‍ර සංචාරයක  නිරත විය.

කඩොලාන ශාකවල ස්වභාවික ප්‍රතිලාභ සහ මණ්ඩයිතිව්හි කඩොලාන ශාකවල උරුමය පිළිබඳව අවධානය යොමු විය.  ගංවතුර ආපදා වළක්වා ගැනීමට සහ ජලජ ජීවීන්ගේ බහුලත්වය වැඩි කිරීමට මෙම කලාපයේ වැඩෙන මහාද්වීපික ශාකවල දායකත්වය වැදගත් වේ.  එම දායකත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණි.

Best Roulette Casinos in the USA for 2023 - Online Roulette Game