බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ රාජතාන්ත්‍රිකවරයා ආණ්ඩුකාරතුමන් හමු වී සාකච්ඡා කරන ලදි.

Video Slots That Paid Over $1,000,000 (and the Respect Casinos)

බි‍්‍රතාන්‍ය රජයේ දකුණු ආසියානු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ඉන්දියානු සම්බන්ධීකරණ ප‍්‍රධානී ෆර්ගුස් අවුල්ඞ් මහතා සහ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ආචාර්ය සුරේෂ් රාඝවන් මහතා අතර හමුවක් 2019 ජනවාරි 23 වන දින  උදෑසන උතුරු පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලයේදී සිදු විය.