කාන්තාවන්ට තම මූලික අවශ්‍යතා ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාවක් දිය යුතුයි. – යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේදී උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය පවසයි

උතුරු පළාතේ පමණක් නොව මුළු රටේම කාන්තාවන් විවිධ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන බව උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්.චාල්ස් මහත්මිය පවසයි .කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් හඬක් නැගීමට පෙර කාන්තාවන්ට තම මූලික අවශ්‍යතා නොපැකිළව ප්‍රකාශ කිරීමටත් ඒ සඳහා ආධාර ලබා ගැනීමටත් අවස්ථාවක් ලබාදිය යුතු බව  ද  ආණ්ඩුකාර තුමිය පවසයි .
Best Real Money Online Poker Sites of 2023
 යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය විසින් සංවිධානය කරන ලද කාන්තා දින උත්සවය අද (2024.03.27) දින වෛද්‍ය පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.  මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්.  චාල්ස්  මහත්මිය එක් වෙමින් මේ බව පැවසීය.
 දේශපාලන කටයුතු සඳහා කාන්තා සහභාගිත්වය වැඩි කළ යුතු බවත්   කාන්තා අයිතීන් දිනා ගැනීමට අවශ්‍ය නීති සංශෝධන සිදු කර, නව නීති සම්පාදනය කිරීම තුළින් පාර්ලිමේන්තුවේ කාන්තා මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව වැඩි කළ යුතු බවත් උත්සව සභාව අමතමින් ආණ්ඩුකාර තුමිය  පැවසීය.