උතුරේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සහය ලබාදෙන බවට එරික් සෝල්හයිම් පවසයි.

Cool Casinos to Visit Close to Memphis, TN

උතුරු පලාතේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ලබාදිය හැකි උපරිම සහය ලබාදෙන බවට වත්මන් ගරු ජනාධිපති උපදේශකයෙකු වන එරික් සෝල්හයිම් මහතා පැවසීය.

එරික් සෝල්හයිම් මහතා මේ බව පවසා සිටියේ උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය හමුවී උතුරේ සංවර්ධනය පිලිබඳව පැවති සාකච්ඡාවක් අතරතුරදීය.

මෙම හමුවේදී උතුරු පලාතේ වර්ථමාන තත්වය පිළිබඳව ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය විසින් තොරතුරු පෙන්වා දුන් අතර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීම යටතිල පහසුකම් සංවර්ධනය මෙන්ම සාමාන්‍ය ජනජීවිතයට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම පිළිබඳව ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් පෙන්වා දුන්නාය.

තවද මෙම සාකච්ඡාවේදී උතුරු පලාතේ ජනතාවගේ සමාජීය මෙන්ම ආර්ථික සංවර්ධනයන් උදෙසා විශේෂ අවධානය යොමු වූ අතර ඊට දිය හැකි සෑම සහයෝගයක්ම ලබාදෙන බවද එරික් සෝල්හයිම් මහතා උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර තුමියට මෙහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.