උතුරු පළාත් වට මේස සාකච්ඡාව මෙවර එළඹෙන 19 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ උතුරු පළාත සංවර්ධන මාවත කරා ගෙන යාම සඳහා වන දර්ශනයට අනුව උගතුන් හා කර්මාන්ත විශේෂඥයින්ගේ යෝජනා  ලබා ගැනීමේ අරමුණින් පැවැත්වෙන මෙම සාකච්ඡාව මෙවර 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා සවස 4.00 ට යාපනය මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

 මෙවර “උතුරු පළාතේ ක්‍රිකට් සංවර්ධනය හා වර්තමාන පසුබෑමට හේතු”  යන මාතෘකාව යටතේ සාකච්ඡාව සිදු වන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් බෙදා ගැනීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට මේ සදහා සහභාගී විය හැකිය.