උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමියගේ මඟපෙන්වීම යටතේ Lions Clubs International සමාජය මගින් වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇසුරුම් බෙදාදීම

උතුරු පළාතට අඛණ්ඩව ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් විපතට පත් ජනතාවට වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය අඛණ්ඩව ලබා දෙමින් අවශ්ය පියවර ගනිමින් සිටී. උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මියගේ අධීක්ෂණය යටතේ රාජ්‍ය නොවන සහ පෞද්ගලික ආයතන රැසක් ආපදා සහන සේවා කටයුතුවල නිරත වෙයි.
මෙලෙසින් විපතට පත් පවුල් දහසකට ඇමරිකානු ඩොලර් දසදහසක් (USD 10,000) වටිනා වියළි ආහාර කට්ටල ලබාදීමේ සමාරම්භක වැඩසටහනක් ඊයේ (2023.12.23) උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේදී ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජය මගින් පැවැත්වුණි.
ගංවතුරෙන් වැඩිම හානියට පත් කිලිනොච්චි, මුලතිව් සහ මන්නාරම දිස්ත්රිකක්කවල පවුල් දහසකට රුපියල් තුන්දහස් දෙසිය පනහක් (3,250/=) බැගින් මෙම වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාදීමට නියමිතය.
උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති උත්සව අවස්ථාවට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් L.ඉලංගෝවන්, ආණ්ඩුකාර සම්බන්ධීකරන ලේකම්, උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර සහකාර ලේකම් G.ඒකාන්තන්, Lions Clubs International සංවිධානයේ සාමාජිකයින් රැසක් සහභාගී වූහ.

No Deposit Bonus Slots To Play Online - Loot Hunt!