උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ දීපවාලී දිනපණිවුඩය

ලෝකයේ සියලුම හින්දු බැතිමතුන් දීපවාලී දිනය සමරන්නේ ඉතාමත් බැතිබර සිතින් හා දෙවියන් පිළිබඳව බැඳුණු මහා විශ්වාසවන්ත වත් අධිෂ්ඨාන සිතකිනි.

දීපවාලී උත්සවය අනාදිමත් කාලයක සිට හින්දු බැතිමතුන් ගේ ජන ජීවිතය හා බැඳුණු විශේෂ සැමරුම් උත්සවයකි.

මේ දිනයේදී අපි පහන් දල්වන්නේ අපගේ අභ්‍යන්තර අන්ධකාරය පහව ගොස් දීප්තිමත් ජීවිතයකින්අප සැම බැබලේවා යන සිතුවිල්ල පෙරදැරි කරගෙනය.

අප රට තුළ වසංගතයක්ව පවතින කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් හා විවිධ රෝගාබාධවලින් පීඩා විඳින ජනතාව දීපාවලී උත්සවය පෙරදැරිව අයදින ක්‍රිෂ්ණ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු දෙනාම සුවපත් වේවායි මා ප්‍රාර්ථනා කරමි.මෙවැනි දීපවාලි වැනි උතුම් වූ දිනක සියලුම ජාතීන්ට අයත් සියලු දෙනා අතර අනෝන්‍ය අවබෝධයත්,සමගියත් සාමයත්,මා ප්‍රාර්ථනා කරමි.

 

ජීවන් ත්‍යාගරාජා
උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර