උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුවන ලිංගික හිංසන පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමට සහන විමර්ෂන කමිටුවක්

Casinos within 30 Minutes of Cocoa Beach, FL - Pulltab & More

උතුරු පළාතේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කරන කාන්තාවන් ලිංගික හිංසනයන්ට ලක්වීම සම්බන්ධයෙනුත් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව නොමැතිකම සම්බන්ධයෙනුත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අවධානයට බොහෝ පැමිණිලි ඉදිරිපත්වීම යටතේ මේ පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු සිදුකර මේ සඳහා විසඳුම් ලබා දීමට සහන විමර්ශන කමිටුවක් පත් කිරීමට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා තීරණය කර ඇත.

තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම විමර්ශන කමිටුවේ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ඇතුලත් කිරීමට නියමිත අතර එයින් එක්කෙනෙක් පැමිණිලිකරුවන්ගෙන් යෝජනා වූ  කෙනෙක් වනු ඇත.

එමෙන්ම උතුරු පළාතේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට තම උපදෙස් හා නිවැරදි මගපෙන්වීම් ලබා දීමට 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් ජේෂ්ඨ විද්වතුන්ගේ සභාවක් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා තීරණය කර ඇත.

මෙම සභාවට සාමාජිකයින් පත් කිරීමටත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා කටයුතු කරන ලදි.