ඉරණමඩු වැව් ගොවි කමිටුව හා ආණ්ඩුකාරතුමා අතර හමුව

නව කෘෂිකාර්මික රක්ෂණය පිළිබඳව ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අවධානය

ඉරණමඩු ජලාශයෙන් ලැබෙන ජලය උපයෝගී කරගෙන ජීවනෝපාය කටයුතු සිදුකරන ගොවි ජනතාව සහ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා සහ අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් 2019.01.27 දින කිළිනොච්චි ප‍්‍රදේශයේදී පැවැත්විණ.

මෙහිදී ආණ්ඩුකාරතුමා ගොවීන්ගේ ප‍්‍රශ්න හා ගැටළු සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළ අතර ගොවීන්, වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරුන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ එකතුවෙන් උතුරු පළාතේ දිස්ත‍්‍රික්ක 5ම නියෝජනය වන පරිදි අනු කමිටු සහ ප‍්‍රධාන කමිටුවක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන බවද ප‍්‍රකාශ කළේය.

පසුගිය දශක 50ක කාලය පුරාවට ඉරණමඩු ජලාශයට සහ කිළිනොච්චි ප‍්‍රදේශයට වර්ෂාපතනය ලැබීම පිළිබඳව සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබාගෙන එය පදනම් කර ගනිමින් ඉදිරියේදී ගොවීන්ට කෘෂිකාර්මික කටයුතු සාර්ථකව කර ගැනීමට ඇතිවිය හැකි බාධාවන් පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.

පසුගිය කාලයේ අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් වැවේ ජල මට්ටම අධික වශයෙන් දක්නට ලැබෙන බැවින් එය නිසි ආකාරව කළමණාකරනය කිරීම සඳහා තමන්ට නිසි පුහුණුවීම් අවශ්‍ය බවට ගොවීන් විසින් කළ ඉල්ලීම අගය කළ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා, ගොවීන්ටත් මේහා සම්බන්ධ නිලධාරීන්ටත් පුහුණුව ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බවට පවසනු ලැබීය.

ඉරණමඩු වැවට පළමු වසර පහ තුළ ජලය පිරෙන අතර මීළග වසර 2ක තුළ ජලමට්ටම අඩුවී මීළඟ වසර පටන් වසර පහක් දක්වා නැවත යථාතත්වයට පත්වන බවට ගොවීන් විසින් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා හට පවසනු ලැබූහ. එමෙන්ම වැවේ ජල  මට්ටම අඩුවන කාලයේ තමන් ආර්ථික වශයෙන් ද බොහෝ කරදර වලට මුහුණ පෑමට සිදුවන බවත් මෙහිදී පවසනු ලැබූහ.

තවද ජලාශයේ ජල මට්ටම අඩුවන කාලයේදී ගොවීන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවන කෘෂිකාර්මික සහ ආර්ථික ගැටළු වලට මුහුණ දීමටත් එයින් සිදුවන අපහසුතාවයන් හේතුවෙන් ප‍්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ආර්ථික මට්ටම රඳා පවත්වා ගන යාමට අවශ්‍ය ක‍්‍රමවේදයන් සොයා බලා ඒ සම්බන්ධයෙන් රක්ෂණ සමාගමක් සමඟ සාකච්ඡා කර ගොවීන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ස්ථාවර මට්ටමක පවත්වා ගෙන යාමට කටයුතු කරන බවද පැවසීය.

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්. ඉලංගෝවන් මහතා ද මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගි විය.