ආණ්ඩුකාරවරයාගේ උපදෙස් මත උතුරු පළාතේ අවන්හල් සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ හදිසි පරීක්ෂාවට

උතුරු පළාත්  ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය  සුරේන් රාඝවන්  මහතාගේ උපදෙස් පරිදි චාවකච්චේරි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු අද (16) තෙන්මරාඩ්චි ප්‍රදේශයේ  අවන්හල් 14 ක් හදිසියේ පරීක්ෂා  කළහ.
තෙන්මරාච්චි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අයත්  චාවකච්චේරි, කොඩිකාමම් සහ මිරුසුවිල් යන ප්‍රදේශවල පිහිටි අවන්හල්වල මෙලෙස පරීක්ෂා කරන ලද අතර අවන්හල් 11 ක් සනීපාරක්ෂක ගැටළු සහ අපිරිසිදු ආහාර පිළියෙළ කරන ස්ථාන බවට සොයා ගන්නා ලදී. පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර සහිත අවන්හල් හතරකට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී. අවන්හල් 2 ක තිබී සොයාගත් සෞඛ්‍යයට අහිතකර ආහාර විනාශ කළ අතර අනෙකුත් අවන්හල් සුදුසුකම් සහිත අවන්හල් බවට පත් කිරීමට කාලය ලබා දෙන ලදී. උපදෙස් නොපිළිපදින අවන්හල් සඳහා  නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇත.
මෙම පරීක්ෂාව  සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් හය දෙනෙකු සමඟ එක් ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂකවරයෙකු  සහභාගී වූහ.

No Deposit Bonus Codes (2023) - Best Sites & Free Chip Promos