வடமாகாண விவசாயத் திணைக்களத்தின் கீழுள்ள பண்ணைகளில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய நாற்றுகள், மரக்கன்றுகள் மற்றும் விவசாய உள்ளீடுகள் – (ஆடி 25- 03 ஆவணி 2020)

(இவ் வாரம் ஆடி 25- 03 ஆவணி வரை)

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம்  – வவுனியா

பூங்கனியியல் கரு மூலவளநிலையம் – அச்சுவேலி

 

 

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம்  – யாழ்ப்பாணம்

 

 

மாவட்ட விவசாயப் பயிற்சி நிலையம்  – மன்னார்

 

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம்  – முல்லைத்தீவு

 

 

ஒருங்கிணைந்த பூங்கனியியல் கருமூலவள மாதிரிப்பண்ணை – தேராவில்

 

 

அரச தென்னை நாற்றுப்பண்னை கிராஞ்சி

 

Please follow and like us:
0