செயலாளர்

திருமதி.ஆர்.வரதலிங்கம்

செயலாளர்

மகளிர் விவகாரம், புனர்வாழ்வளித்தல், சமூக சேவைகள், கூட்டுறவு, உணவு வழங்கலும் விநியோகமும் மற்றும் தொழிற்துறையும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடும் மற்றும் வர்த்தக வாணிப அமைச்சு

இல.4, புறூடி ஒழுங்கை, 
புங்கன்குளம் சந்தி  கண்டி வீதி,
அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்

 

தொ.பே.: +94-21-222 0880
தொ.நகல்: +94-21-222 0882

மின்னஞ்சல்:
npminagri@yahoo.com

contact1

பெண் தலைமைத்துவக்  குடும்பங்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல் - யாழ்ப்பாணம்

பெண் தலைமைத்துவக்  குடும்பங்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் விநியோக  நிகழ்வானது 2018.12.12 ஆம் திகதி  அன்று வடமாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சின் செயலாளர் திருமதி ரூபினி வரதலிங்கம் அவர்களின் வழிகாட்டலில் மகளிர் விவகார அமைச்சு யாழ்ப்பாணத்தில்; நடைபெற்றது. 

Read more...

பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட அமைப்புகளுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல் - வெண்கலச்செட்டிகுளம்

பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட அமைப்புகளுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் விநியோக  நிகழ்வானது 2018.12.14 ஆம் திகதி  அன்று வடமாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சின் செயலாளர் திருமதி ரூபினி வரதலிங்கம் அவர்களின் வழிகாட்டலில் ஏஞ்சல் மெழுகுதிரி உற்பத்தியாளர் குழு மண்டபம், கன்னாட்டி, வெண்கலச்செட்டிகுளத்தில் நடைபெற்றது.

Read more...

பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட அமைப்புக்களுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல் - சாவற்காடு

வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சர் கௌரவ அனந்தி சசிதரன் அவர்களால் சாவற்காட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தொரு பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட பனை சார் கைவினைப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும்  சாவற்காட்டு மகளீர் செயற்பாட்டுக் குழு, மன்னார் என்ற அமைப்பிற்கு அவர்களின் உற்பத்தியினை மேலும் விருத்தி செய்வதற்கென (மூலதன அடிப்படையிலான பிரமாண நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா.191,550 பெறுமதியான மூலப் பொருட்கள்  2018/10/12 அன்று வழங்கப்பட்டது.

Read more...

பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்கள் மற்றும் பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட அமைப்புக்களுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல் - கரைதுறைப்பற்று

வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சர் கௌரவ அனந்தி சசிதரன் அவர்களால் கரைத்துறைப்பற்று பகுதியைச் சேர்ந்த பதினெட்டு பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட கைவினை சார் உற்பத்திகள் - முல்லை வடக்கு, பனை தென்னை வள சங்க மகளிர் குழு, முல்லைத்தீவு என்ற அமைப்பிற்கு அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கென (மூலதன அடிப்படையிலான பிரமாண நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா.396,600 பெறுமதியான மூலப் பொருட்கள்  2018/10/05 அன்று வழங்கப்பட்டது.

Read more...

பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்கள் மற்றும் பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட அமைப்புக்கு வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல்

வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சர் கௌரவ அனந்தி சசிதரன் அவர்களால் கரைத்துறைப்பற்று பகுதியைச் சேர்ந்த பத்துப் பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட உணவு சார் உற்பத்திகள் - முல்லைக்கொடிகள் தொழில் முயற்சியாளர் குழு, முல்லைத்தீவு மற்றும் 02 பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களிற்கும்  அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கென (மூலதன அடிப்படையிலான பிரமாண நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா.285,000 பெறுமதியான உணவு தயாரித்தலுக்குத் தேவையான மூலப் பொருட்களை உணவு சார் உற்பத்திகள் - முல்லைக்கொடிகள் தொழில் முயற்சியாளர் குழுவுக்கும் ரூபா.104,125 பெறுமதியான சிறு கைத்தொழில் மற்றும் உணவு தயாரித்தல் போன்றவற்றிற்கான மூலப் பொருட்களை இரண்டு பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களிற்கும் 2018/10/05 அன்று வழங்கப்பட்டது.

Read more...

பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட அமைப்புக்களுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்கள் வழங்கல்

வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சர் கௌரவ அனந்தி சசிதரன் அவர்களால் சாவற்காட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த பதினொரு பெண்களை தலைமைத்துவமாகக் கொண்ட கடல் சார் கைவினைப் பொருட்களை  உற்பத்தி செய்யும்  சாவற்காட்டு மகளீர் செயற்பாட்டுக் குழு, மன்னார் என்ற அமைப்பிற்கு அவர்களின் உற்பத்தியினை மேலும் விருத்தி செய்வதற்கென (மூலதன அடிப்படையிலான பிரமாண நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்) ரூபா.202,100 பெறுமதியான மூலப் பொருட்கள்  2018.10.12 அன்று வழங்கப்பட்டது.

Read more...