මා ආණ්ඩුකාරවර ධූරය දරණ අවසාන මොහොත දක්වා අධ්‍යාපනයට මුල්තැන දෙමි. – ආණ්ඩුකාරතුමා

අධ්‍යාපනයට මුල්තැන දුන් එක් සංස්කෘතියක් වශයෙන් උතුරු පළාත් සංස්කෘතිය පෙන්වා දිය හැකිය. දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් 22 වන ස්ථානයත් පළාත් මට්ටමින් 06 වන ස්ථානයත් ලබා ඇති උතුරු පළාත නැවත දියුණුව කරා ගෙන යාමට අප කටයුතු කළ යුතුයි. එමෙන්ම මා ආණ්ඩුකාරවර ධූරය දරණ අවසාන මොහොත දක්වා අධ්‍යාපනයට මුල්තැන දී කටයුතු සිදු කරන බවට ගරු ආණ්ඩුකාරවර සුරේන් රාඝවන් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

උතුරු පළාත් තරුණ තරුණියන්ගේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් සකස් කරනු ලැබූ ශිෂ්‍ය හා තරුණ තරුණියන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන, වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ තොරතුරු ඇතුළත් අත්පොතක් නිකුත් කිරීමේ උත්සවයක් 2019 පෙබරවාරි 28 වන දින පෙරවරු යාපනය චුණ්ඩුකුලි බාලිකා විද්‍යාලයේ දී පවත්වනු ලැබින.

මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූ ආණ්ඩුකාරතුමා ප්‍රකාශ කළේ, අධ්‍යාපනය යනු සමාජ ක්‍රියාවලියක් බවත් එය සමාජ මැදිහත්වීමක් මෙන්ම සමාජ දැක්මක් බවත්ය. ශිෂ්ටාචාරය වර්ධනය වන්නේ අධ්‍යාපනය තුළින් පමණි. එබැවින් මෙම වැඩපිළිවෙල තුළින් අධ්‍යාපනයට නව මුහුණුවරක් ගෙන දී තිබේ. අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම පිළිබඳ නව මුහුණුවරක් ඉතිහාසයේ සඳහන් කළ යුතුයි.

උතුරු පළාතට අයත් සම්පූර්ණ අයවැය තුළින් සාමාන්‍ය වශයෙන් 60% ක ප්‍රතිශතයක් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වියදම් කරනු ලැබේ. විශ්ව විද්‍යාල පමණක් නොව වෘත්තීය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයන් තුළද සිසුන් දියුණු විය යුතු බවත් ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී පවසනු ලැබීය.

අධ්‍යාපනය එක්තරා සේවාවක් සඳහා වූ මාර්ගයක් විය යුතුයි. එනම් මෙම උත්සහයද එලෙසම ඉටුවනු ඇතැයි තමා බලාපොරොත්තු වන බවට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී පවසනු ලැබීය.

ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් මෙන්ම තරුණ තරුණියන් තම වෘත්තීය අධ්‍යාපන කුසලතා වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම අත්පොත නිකුත් කරනු ලැබිණ.

පාසැල් අධ්‍යාපනය අවසන් කිරීමෙන් පසුව, ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෘත්තීය අධ්‍යාපනය හැදෑරිය හැකි ස්ථාන පිළිබඳ විස්තර මෙම අත්පොතෙහි ඇතුළත් කර ඇති බව සඳහන් කළ යුතු කරුණකි.

එමෙන්ම, ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් අදාළ අත්පොත අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියේ ද ඵල කරනු ලැබිණ.

 

Please follow and like us:
0